Vildtbeplantning 
Beplantninger for vildtet, vildtremiser m.v., skal opfylde de krav for dækning, føde og velvære vildtet stiller. Der skal skabes læ, men ikke skygge, hvorfor det er vigtigt at beplantningerne er åbne, så lyset kan trænge til bunds og give liv til bevoksningen helt ned til jorden. I bevoksningens første leveår skal der være mange planter, men senere er det vigtigt, at tynde ud på den rigtige måde.
 
I kraft af uddannelse på vildtforvaltningsskolen på Kalø, har vi den fornødne ekspertise til at planlægge samt udføre både etablering og pleje af landskabsbeplantninger med fokus på faunaen.
 
Birkely Vækst & Anlæg - Østergårdsvej 11 - 4660 Store Heddinge - CVR 76756813 - Telefon 20895868 - hhj@birkely-anlaeg.dk