Træfældning
 
Dette er en af vores spidskompetencer! Vi udfører enhver form for træfældning med uddannet personale, og vi har forsikringerne på plads. Til de nemmere opgaver hører, hvor træet kan falde i sin fulde længde uden at ødelægge noget i omgivelserne. Ikke altid er det så simpelt. Ofte må vi tage træet ned i småstykker ved klatring, eller brug af kran eller lift.
 
Grenaffaldet kan enten flishugges på stedet, eller bortfjernes. Stammer og større grene kan vi skære i brændestørrelse, hvis det ønskes.
 
Når træet er borte, er stubben tilbage. Hvis den ikke står i vejen for fremtidig udnyttelse af arealet, kan vi nøjes med at skære den helt ned til jordniveau. Ellers er en stubfræsning løsningen. Den fjerner stubben ned i ca. 30 cm dybde. Og er det ikke tilstrækkeligt, fjerner vi yderligere med gravemaskinen!
Birkely Vækst & Anlæg - Østergårdsvej 11 - 4660 Store Heddinge - CVR 76756813 - Telefon 20895868 - hhj@birkely-anlaeg.dk