Restaurering af vandhuller og mindre søer
 
Problemerne sådanne steder er typisk kraftig træ- og buskvækst for tæt på vandet, uklart vand, og for mange vandplanter. Miseren starter med for højt næringsindhold i vandet. Dette fremmer vækst af alger, som gør vandet uklart. Algerne dør og omdannes til bl.a. næringsstoffer. Til processen forbruges vandets iltindhold, og dermed er en selvforstærkende proces i gang.
 
Der kan anvendes forskellige metoder afhængigt af problemernes karakter. Løsningerne kan strække sig lige fra iltning af vandet over biologisk eller kemisk rensning til en total oprensning af planter og slam.
 
Hvis problemerne er så fremskredne, at der rejser sig en sky af sort slam, og der evt. kommer bobler op, når man stikker en pind i bunden af sit vandhul, findes der én effektiv metode; en total oprensning.
 
Sådan en oprensning er i virkeligheden ikke så vanskelig. Det optimale tidspunkt er når vandindholdet i jorden er lavest (fra efter høst henunder vinteren). Vi pumper vandet ud på marken, hvor det hurtigt forsvinder i jorden. Dette tager fra et par timer til et par dage. Derefter tager vi fat med den store gravemaskine, som renser pladder, vandplanter m.v. op. Til sidst kører maskinen på den oprensede bund. Samtidig kan eventuel beplantning af dårlig kvalitet nemt fjernes. Afslutningsvis jævnes slammet ud over marken hvor det drypper af. Efter en pløjning er alle spor slettet, og følgende forrår er vandhullet genopstået med dejligt, klart vand.
 
Et vandhul kan bevares med klart vand ved at  undgå tilførelse af næringsstoffer. Ænder og fisk forurener meget, hvorimod frøer og krebs glimrende kan forenes med høj vandkvalitet.
Birkely Vækst & Anlæg - Østergårdsvej 11 - 4660 Store Heddinge - CVR 76756813 - Telefon 20895868 - hhj@birkely-anlaeg.dk