Pleje

Kulturens pleje består som minimum i renholdelse for ukrudt og bekæmpelse af skadedyr og sygdom samt gødskning.
 
Ukrudtsbekæmpelsen er den største udfordring i de første af kulturens leveår. Ukrudt hæmmer træernes vækst ved at stjæle deres vand og næring og genere dem med skygge. Sprøjtning af ukrudt skal det ske i foråret inden træernes udspring, da sprøjtning skader udsprungne træer. I juni ses det ofte, at ukrudtet begynder at få overtaget. Hér er det helt nødvendigt, at få slået ukrudtet ved hjælp af le, buskrydder eller rækkegående klipper. Af klippere er slagleklipperen uovertruffen, idet ukrudtet klippes i småstykker.
 
Trusler i form af skadedyr er væsentligst lus og galmider. Disse års største sygdomsproblem er klart ”CYNN”, forkortet fra Current year Needle Negrosis. Sygdommen kendetegnes ved, at nålene på sidste vækstsæsons skud bliver røde. CYNNs årsag og helbredelse er foreløbigt uafklaret. Sygdom og skadedyr bekæmpes ved tågesprøjtning. Galmider bekæmpes med sprøjtesvovl, som er helt uskadeligt for miljøet og godkendt til økologisk dyrkning. Lidt værre er det med lusene, hvor der må gribes til et insekticid. 
 
Der kan bruges megen tid i kulturen med beskærersaksen. Efter 1. vækstsæson skal kulturen gås efter for toptvejer. Dette er et fænomen, hvor træet af forskellige grunde sætter to eller flere topskud. Derudover kan formklipning frembringe meget flotte træer.
 
Efter 5. vækstsæson bør ædelgran bundklippes. Det sker med maskine, hvor træerne stammes op i ca.20 cm højde. Herved optiemres den fremtidige vedligeholdelse og høsten af træerne.
 
Endnu en trussel mod træerne er, at topskuddene knækkes af fugle. Det sker fra udspring sidst i maj til ind i juli. På dette tidspunkt er det nye topskud sprødt, og knækker hvis en fugl sætter sig på det. Skader kan repareres med beskærersaksen, men det bedste er at forebygge med ”fuglepinde” i form af ca 30 cm lange blomsterpinde, der påmonteres sidste års topskud med en speciel klemme. Fuglepinde sidder i vejen for fugle, så de ikke kan lande på de nye skud.
 
Vi råder over alle nødvendige redskaber såsom almindelig bredsprøjte, tågesprøjte, rækkegående sprøjte m. påmonteret gødningsudlægger, bundklipper og rækkegående slagleklipper.
Birkely Vækst & Anlæg - Østergårdsvej 11 - 4660 Store Heddinge - CVR 76756813 - Telefon 20895868 - hhj@birkely-anlaeg.dk