Nyanlæg og restaurering af grønne områder

 
Hvad enten det handler om etablering af en helt ny have eller omlægning af den eksisterende, er den bedste investering at få udarbejdet en plan. Det være sig en komplet haveplan med tilhørende planteliste eller blot en skitse. Med planlægning kan projektet eventuelt gennemføres ad flere omgange.

Det er hesigtsmæssigt at planlægningen starter som det absolut første! Ofte bliver vi bedt om at udføre belægningerne – ”og så tager vi det derfra”. Men de optimale løsniger findes bedst, når helheden tages i betragtning.

En god jordbund er en forudsætning for en vellykket have. Jorden skal være porøs og bestå af muld i de øverste ca. 30 cm. Det giver gode vækstbetingelser for planterne – og gode arbejdsbetingelser for den, der skal vedligeholde haven. Intet kan tage lysten fra havearbejdet som at hakke ukrudt i stiv lerjord!
 
Ofte er jorden alt andet end ideel efter et byggeri. Jorden er typisk kørt sammen af maskiner, den har ”traktose”, som gør den hård og bevirker, at vandet ikke kan trække ned. Derudover er jorden opblandet med råjord, ler, som gør den uegnet. Her er vor løsning at jordforbedre med kompost. Et godt lag kompost lægges ud overalt, hvorefter jorden grubbes og siden fræses, så jord og kompost blandes effektivt. Herved opnås en løs og bekvem jord.
 
Handler det om en eksisterende have (eller park), der er vokset vild, bør man tænke sig godt om. Få professionel rådgivning, herunder udarbejdet en plan. Ofte rummer anlægget mange kvaliteter, som med passende foranstaltninger, typisk beskæring og lidt rydning, kan komme til ære og værdighed igen. Det, der har taget årtier at frembringe, kan spoleres på kort tid.
 

 

Birkely Vækst & Anlæg - Østergårdsvej 11 - 4660 Store Heddinge - CVR 76756813 - Telefon 20895868 - hhj@birkely-anlaeg.dk