Læhegn
 
Et godt læhegn er tilstrækkeligt åbent, så det ses, at der vokser en afgrøde på marken på den anden side, men samtidigt så tæt, at det ikke ses, hvilken afgrøde, det er! Det er en gammel sandhed, idet funktionen er, at vinden skal ”løbe sig træt” i hegnet. Et for tæt hegn får vinden til at bøje af og skabe turbulens fremfor at dæmpe vinden.
 
I de seneste årtier er der plantet kilometervis af hegn landet over til fremme af faunaen. Men det er et standardiseret produkt, med 10 – 15 arter, der fremstår noget ensartet. ”Pølsehegn” kaldes de lidt nedsættende. I kraft af sin artsrigdom kan disse hegn dog udvikles i ønsket retning ved hjælp af beskæring.
 
Med forskellig plejeindsats er det muligt at frembringe flere typer hegn. Eksempelvis et buskhegn til glæde for fuglevildt som agerhøns og fasaner, et bær- blomster- og nøddehegn, hvor væksten af disse planter fremmes på bekostning af andre. Der kan også frembringes et bølget hegn med en bølget rand mod marken, der giver et utal af pladser med sol og læ.
 
Generelt gælder det for hegn, at planterne ikke må genere hverandre. Der skal tyndes ud og stammes op under hensynstagen til hegnstypen.
 
Desuden er det absolut ikke kønt, etisk eller funktionelt at mishandle et hegn med maskinklipning, eller sågar en slagleklipper! Husk: Væksten følger saksen. Hvor der klippes, skabes kraftig nyvækst, og i løbet af få år opstår en tæt, klippet hæk, der hverken giver læ eller lader lys komme ind i hegnet.
 
Hvis hegnet fylder for meget, skyldes det typisk, at det blev plantet for bredt. I så fald er den korrekte fremgangsmåde at fjerne en planterække.
Tilbage til naturpleje
Birkely Vækst & Anlæg - Østergårdsvej 11 - 4660 Store Heddinge - CVR 76756813 - Telefon 20895868 - hhj@birkely-anlaeg.dk