Høst

Hovedparten af træerne i en kultur med rødgran kan høstes efter 5. vækstsæson, mens resten høstes efter 6. vækstsæson. I en kultur med nordmannsgran kan der høstes træer over 1,5 m efter 7. vækstsæson, og almindeligvis er kulturen afhøstet efter 10. eller 11. vækstsæson.
 
Vi tilbyder at høste træerne, nette dem samt læsse træerne på lastbil. Træerne kan enten håndteres løst på bil, eller pakkes på paller og derefter læsses med gaffeltruck. Da sæsonen er meget hektisk, er det en vigtigt at bestille i god tid.
Birkely Vækst & Anlæg - Østergårdsvej 11 - 4660 Store Heddinge - CVR 76756813 - Telefon 20895868 - hhj@birkely-anlaeg.dk