Etablering
 
Forud for opstart af egen produktion er der en del overvejelser, der skal gøres. En produktion af juletræer er en langvarig proces. Typisk går der 10 – 11 år fra tilplantning til arealet er afhøstet. Selvsagt er det en økonomisk tung ting at trække i gang med etablering og derefter pasning i ca. 7 år inden de første indtægter viser sig. Men i det lange løb kan juletræer være en fornuftig produktion, hvis den tilrettelægges rigtigt.
 
Etableringen starter med at rense arealet for ukrudt. Det bør gøres ved minimum én sprøjtning med Roundup for at få bugt med alt rodukrudt. Derefter tilplantes med den ønskede træart, og her er det vigtigt, at vælge den rette proveniens (sort).
 
Kulturmodellen, d.v.s. rækkeafstand, planteafstand og plejespor, skal være velovervejet. Fremtidig drift er afhængig af disse forhold, som efterfølgende ikke kan laves om.
 
Opsætning af hegn til afværgning af vildtskader er en nødvendighed, hvis det handler om ædelgranerne Nordmannsgran og Nobilis. Rødgran kan som regel dyrkes uden hegn. Der vil ske lidt skader, men dels er omdriftstiden kun halvt så lang som for ædelgranerne, dels er træerne mindre kostbare. Og frem for alt efterstræbes rødgran mindre af vildtet.
 
Endelig er indmeldelse i Dansk Juletræsdyrkerforening, www.ps-xmastree.dk er en god ide. Her er der masser af rådgivning at hente.
Birkely Vækst & Anlæg - Østergårdsvej 11 - 4660 Store Heddinge - CVR 76756813 - Telefon 20895868 - hhj@birkely-anlaeg.dk