Boldtbanen i Rødvig
Renovering juli/august 2014

Den 18. juli 2014 blev indgået aftale mellem Stevns Kommune og Birkely Vækst & Anlæg om renovering af boldtbanen ved siden af Multihuset i Rødvig. 
Banen havde nogle problemer i form af for hård overflade med sten i, græs i dårlig vækst, og at den forårsagede oversvømmelser i haverne langs banens sydlige ende.
Stevns kommunes ønske var, at banen skulle være attraktiv som boldtbane, d.v.s. græs i god vækst og ingen sten i overfladen. 
Allerede samme dag gik arbejdet så småt i gang; banen blev fræset, for at neddele græstørvene, så de ikke skulle give problemer ved den senere planering.

Mandag d. 21. juli blev første læs grus leveret. Der blev tilført 400 kubikmeter grus, svarende til et lag på 5 cm over hele banen. Samtidig rykkede en laserstyret bulldozer ind. Banen var anlagt med "pilhøjde", d.v.s. at den var højest på midten med fald ud til begge sider. Højdeforskellen var op til 30 cm. Bulldozeren planerede banen vandret, jævnede de 400 kubikmeter grus ud, og grubede til sidst banen. Der var tidligere udført dræning. Efter planeringen lå drænene i dybder mellem 30 og 60 cm. Det lykkedes at undgå at beskadige drænene ved grubningen. Der blev grubbet i 65 cm dybde og med 50 cm mellem grubesporene. Det var knastørt, hvilket er idelt for grubning, da jorden så "krakkelerer" og løsner jorden optimalt.

Den 24 juli var dozeren færdig, og støre sten blev samlet. Straks derefter startede tilkørslen af 400 m3 kompost, som straks blev spredt over arealet med to gødningsspredere. Problemet med sten i overfladen blev løst ved overkørel med en stennedlægningsfræser, som begravede stenene 15 cm under jorden. Samtidig blev kompost og jord effektivt blandet.
Det var knas-tørt, helt håbløse forhold for rullegræs, som er græstørv skrællet af med et minimum af rødder. Få timer i sol og uden vand, og græsset dør. Derfor blev der vandet en ordentlig "bløder", cirka 40 mm, natten mellem 28. og 29 juli. Vand blev leveret af Stevns Kommune, fra brandhanen på den modsatte side af Vemmetoftej, og udbragt med et markvandigsanlæg. Det var yderst effektivt - men en prøvelse for trafikanterne. Vi havde lånt en "slangebro" af Stevns brandvæsen. Sådan en fyr består af et antal gummiklodser man lægger ud på vejen, og hvori slangen ligger beskyttet. Det er IKKE anbefalelsesværdigt, at køre mere end 20 km i timen i bil over en slangebro - hvilket mange ikke lige vidste, for de havde prøvet det. De var panik på Vemmetoftevej! Slangebroen blev inddraget igen, og vi lånte en "gyllebro*" af en venlig maskinstation ved Rønnede. Dermed blev vandet ledt over vejen i en højde af 4 meter. Det hjalp meget på trafikanternes humør. Der skulle jo vandes intensivt i den kommende tid, så den løsning var særdeles påkrævet.
Den 30 juli fik jorden fred til at absorbere den kratige vanding, 31. juli stod på planering, først med en agerslæber, derefter med rotorharve og gittertromle.
Rullegræsset skulle udlægges med maskine. Til det fås særligt kraftigt græs, 2 årigt, og i store ruller. Græsset var dyrket i Ribe og blev leveret af Prodana (DLF). Kan de levere til verdensmestrskaberne i Sydafrika og Brasilien, kan de vel også levere til Rødvig? Det kunne de. Det gik pænt stærkt. Når vi læssede een bil af i Rødvig var den næste cirka på Fyn, og den næste igen var ved at blive læsset i Ribe. Ialt 8 gardintrailere gik der til.

Græsudlægningen startede fredag d. 1. august. Søndag 3/8 stod den på skybrud i Rødvig om formiddagen. I løbet af et par timer stod banen praktisk talt under vand. Da var der krise - græsset kunne ikke tåle at ligge for længe i rullerne - og hvornår kunne vi igen køre på banen med udlægningsmaskinen? Vandet sank dog forbavsende hurtigt, allerede samme dag, og 6/8 var jorden så fast, at vi kunne genoptage arbejdet, og 8. august var alt ræs udlagt.
Der var vandet løbende efterhånden som græsset blev lagt, og vandingen fortsatte et par uger endnu. 
Græsset har fået en formidabel start. det har selvfølgelig fået en chockbehandling ved at blive skåret af sine rødder, men det varme vejr og den grundige vanding har givet optimale betingelser, og i løbet af et par dage kunne man allerede konstatere, at det var vokset fast.
Her i marts 2015 har græsset rødder ned i 20 cemtimeters dybde, og er klar il at gro. Stevns kommune har klogeligt ikke frigivet banen endnu. Efter den voldsomme behandling med grubningen, vil der gå lidt tid inden jorden har fundet sin naturlige lejring, og vandet dermed trækker tilstrækkeligt hurtigt i jorden til at banen virker "tør". Men den burde være kampklar i foråret 2015.
Birkely Vækst & Anlæg - Østergårdsvej 11 - 4660 Store Heddinge - CVR 76756813 - Telefon 20895868 - hhj@birkely-anlaeg.dk