Blomstergræs 
 
Til ekstensive arealer, hvor der ønskes et præsentabelt udseende med minimum vedligeholdelse, anbefaler vi anlæg af "blomstergræs".
 
Vores blanding består af 95% græsser i form af Fåresvingel og Alm. Kamgræs samt 5% blomstrende urter bestående af Blæresmelde, Cikorie, Kællingetand, Hvid Okseøje, Kornblomst, Kornvalmue og Klinte. Græsserne giver en robust bund og et pænt udseende uden for blomstersæsonen. Urterne sikrer et rigt blomsterflor i hele vækstsæsonen.
 
En vellykket etablering forudsætter, at jorden ikke er befængt med rodukrudt, d.v.s. ukrudt der spirer fra gamle rødder i jorden, typisk tidsler og kvikgræs. Findes dette, bør arealet enten sprøjtes, eller behandles mekanisk gennem en vækstsæson. En tredje mulighed er, at så en robust græsart tidligt på foråret, og holde arealet klippet gennem hele vækstsæsonen. Rodukrudt vil gå til i en klippet plæne. I oktober kan arealet fræses op og blomsterblandingen sås.
 
Vedligeholdelse er særdeles vigtig, hvis blomstringen skal bibeholdes år efter år. Ved forkert behandling udvikler arealet sig i løbet af kort tid til en græsmark. Men værre går det så heller ikke.
 
Vedligeholdelsen indebærer, at arealet klippes straks efter urternes blomstring. Afklippet skal ligge til "vejring" i 14 dage, så blomsterfrøene kan drysse af og dermed sikre foryngningen. Klipningen skal ske med en maskine, der ikke sønderdeler afklippet, da frøets modning derved forhindres. Efter vejring rives afklippet sammen og fjernes. Arealet må absolut ikke gødes.
  
Vi kan tilbyde etablering af blomstergræs for 10 kr. pr m2. Denne pris inkluderer behandling af jorden, finplanering og tilsåning med blomstergræs. Derudover kan en forbehandling være nødvendig.
 
Vedligeholdelse med afklipning, vejring, og fjernelse af materialet udfører vi for 3 kr. pr m2
 
Ved større arealer gives tilbud.
Birkely Vækst & Anlæg - Østergårdsvej 11 - 4660 Store Heddinge - CVR 76756813 - Telefon 20895868 - hhj@birkely-anlaeg.dk