Bevoksningspleje
 
Landskabets bevoksninger giver karakter og naturoplevelser. De er hjemsted for en rigdom af insekter, fugle og pattedyr. For at leve op til formålet kræves en vis pleje. I etableringsfasen, typisk de tre første vækstsæsoner, skal bevoksninger holdes ukrudtsfrie. Senere er en vis pleje i form af udtynding og beskæring nødvendig.
 
Birkely Vækst & Anlæg - Østergårdsvej 11 - 4660 Store Heddinge - CVR 76756813 - Telefon 20895868 - hhj@birkely-anlaeg.dk