Belægninger
Belægningerne er ejendommens helt grundlæggende elementer. Veludførte belægninger skal ikke virke fremtrædende, men signalere kvalitet som en solid og diskret baggrund for ejendommens øvrige eksteriør.
 
Belægninger kan udføres i forskellige materialer, hvoraf betonvarer som belægningssten eller –fliser er mest udbredt. Disse kan kombineres med granitsten eller klinker. Vi har også udført adskillige belægninger i sandsten, der af mange betragtes som den ultimative belægning.
 
Som bygherre er vi opmærksomme på, at arbejdet udføres korrekt. Netop belægninger ses ofte udført i en sørgelig kvalitet. Typisk er underlaget ikke i orden, og der mangler fuger mellem fliser eller sten.
 
Fugerne i belægningen kan som regel bruges som lakmusprøve på arbejdets kvalitet. Der skal være en fugebredde på ca. 3 – 4 mm i belægningen. Derved kan fugen fyldes godt med fugegrus,  så der ikke levnes store chancer for ukrudt.
 
Den korrekte fuge er en forudsætning for en vandtæt belægning. Da vand forringer bæreevnen, holder en vandtæt belægning i indkørslen i rigtig mange år, uden at der opstår kørespor.
 
Kvalitetskontrol:   Er belægningen udført med f.eks. herregårdssten, er målet på disse 14 x 21 cm. Målet er byggemål, d.v.s. incl. fuge. Reelt måler stenen ca. 13,5 x 20,5 cm. Med denne viden, samt en tommestok, kan belægningen kontrolleres. Ti sten skal således måle ca. 140 cm på den ene led og ca. 210 cm på den anden. Hvis de ti sten måler væsentligt mindre, er arbejdet kassabelt. I samme forbindelse er det også relevant at undersøge for andre fejl i arbejdet, såsom tykkelse og komprimering af stabilgruset.
 
Birkely Vækst & Anlæg - Østergårdsvej 11 - 4660 Store Heddinge - CVR 76756813 - Telefon 20895868 - hhj@birkely-anlaeg.dk