Bekæmpelse af invasive planter
Der skrives meget om bjørneklo, som er en alvorlig trussel mod vores flora. Japansk pileurt vokser sig ligesom bjørneklo et par meter høj og kvæler al anden vegetation med sin skygge. Af andre problemplanter kan nævnes ”rynket rose” (Rosa rugosa), som også breder sig voldsomt.
 
I forbindelse med etablering af nationalpark Thy genneførtes en undersøgelse af netop rynket rose. Undersøgelsen påviser, at medmindre der omgående skrides ind med bekæmpelse, vil 8% af nationalparkens klitter i 2034 være overvokset. Undesøgelsen konkluderer, at bekæmpelse nu vil koste kr. 265.000, hvorimod en bekæmpelse i 2034 vil koste 5.937.000 kr. i nutidskroner!! Eksemplet tydeliggør behovet for et tidlig indgreb overfor invasive planter.  
 
Vi har stor erfaring i bekæmpelse af disse arter på såvel store som mindre områder. Bekæmpelse lader sig sagtens gøre, men kræver konsekvens og strategi.
Birkely Vækst & Anlæg - Østergårdsvej 11 - 4660 Store Heddinge - CVR 76756813 - Telefon 20895868 - hhj@birkely-anlaeg.dk